Defibrylator AED

Automatyczny defibrylator zewnętrzny - AEDjest to urządzenie, które analizuje rytm serca, i w razie potrzeby, poprzez elektrody defibrylacyjne jest w stanie dostarczyć energię elektryczną do serca ofiary. Celem defibrylacji(wyładowania)jest wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych przepływających przez serce, czyli naprawa nienormalnego rytmu serca. Dzięki temu uzyskuje się stabilizację prawidłowego rytmu serca, a tym samym przywracana jest prawidłowa praca serca jako pompy. Zwykle defibrylator AED składa się z kompletu elektrod wraz z kablami, baterii lub akumulatorów oraz jednostki centralnej. Zadaniem osoby ratującej jest naklejenie elektrod na odsłoniętą klatkę piersiową ofiaryiwykonanie komend głosowych defibrylatora. Naklejone elektrody i łączące je z defibrylatorem kable przekazują sygnał elektryczny pracy serca do jednostki centralnej, która przeprowadza analizę i, jeśli zachodzi potrzeba, sugeruje dostarczenie energii elektrycznej, tj. wyładowania. Defibrylatory typu AED są specjalistycznymi, niezawodnymi urządzeniami i zostały tak zaprogramowane, aby móc przeprowadzić analizę zapisu EKG, ale również wykryć spontaniczne ruchy ofiary lub ruch wywołany przez inne osoby, co mogłoby zakłócić przeprowadzenie prawidłowej analizy. Taki system umożliwia obsługę defibrylatorów typu AED po minimalnym przeszkoleniu. Obecnie większość defibrylatorów typu AED posiada pamięć, która rejestruje zapis rytmu serca (EKG), datę i czas poszczególnych zdarzeń oraz liczbę wyładowań.

Wspólne cechy defibrylatorów typu AED

Na rynku istnieje wiele różnych modeli defibrylatorów typu AED. Zasady użycia defibrylatoratypuAEDsązawsze takie same, chociaż poszczególne modele mogą się różnić wyglądem zewnętrznym i akcesoriami. Jeśli jest taka możliwość, każdy powinien zapoznać się z posiadanym typem defibrylatora AED.

Wspólne cechy defibrylatorów:

  • przycisk "włącz/wyłącz";
  • elektrody jednorazowe wraz z kablami;
  • zestaw komend głosowych zgodnych z obowiązującymi standardami;
  • układ pamięci przechowujących dane ostatnich akcji reanimacyjnych.


Zasady używania defibrylatora typu AED

Jeżeli zdecydowałeś, że defibrylatortypu AED będzie potrzebny (ofiaranie reaguje; nie oddycha), postępowanie jest zawsze jednakowe bez względu na model urządzenia:
1. Do czasu dostarczenia defibrylatora AED wykonujesz resuscytację krążeniowo-oddechową.
2. Jeżeli dostarczono defibrylator AED, włączasz go.
3. Podłącz kabel do defibrylatora i naklej elektrody na klatkę piersiową poszkodowanego. Jeżeli poszkodowane jest dziecko, użyj elektrod pediatrycznych (przeznaczonych dla dzieci).
4. Następnie postępuj zgodnie z podpowiedziami udzielanymi przez defibrylator.


Bezwzględnie pamiętaj o:

  • odsunięciu się od poszkodowanego na czas analizy;
  • jeżeli zalecane jest wyładowanie, sprawdź, czy nikt (łącznie z Tobą) nie dotyka pacjenta i naciśnij przycisk "wyładowanie".

Aby uruchomić niektóre egzemplarze defibrylatorów typu AED, należy wcisnąć przycisk "włącz", w innych wystarczy otworzyć pokrywę.
Po uruchomieniu następuje szybkie sprawdzenie wewnętrznych procedur i po chwili słyszymy komendy głosowe, które w pewnych typach defibrylatorów dodatkowo są wyświetlane na monitorze.


Pamiętaj, że zanim defibrylator zacznie działać, musisz:

  • odsłonić klatkę piersiową poszkodowanego;
  • osuszyć skórę klatki piersiowej (wytrzeć ją) poszkodowanego, aby elektrody prawidłowo przewodziły prąd elektryczny;
  • ewentualnie ogolić skórę klatki piersiowej, gdyż nadmierne owłosienie zaburza kontakt elektrod ze skórą, zmniejsza skuteczność defibrylacji, stwarza możliwość powstania łuku elektrycznego między elektrodami a skórą i poparzenia klatki piersiowej ofiary.Maszynka do golenia jest zawsze w zestawie z defibrylatorem.
  • Przykleić elektrody do klatki piersiowej tak aby jedna znajdowała się po prawej stronie mostka poniżej obojczyka, a druga po lewej stronie klatki piersiowej w linii środkowopachowej.

 

UWAGA!

Jeżeli usłyszysz komendę ?wyładowanie niezalecane?, sprawdź oznaki krążenia; jeżeli ich brak, kontynuuj resuscytację krążeniowo-oddechową.