Jak pracuje serce?

Serce jest organem z czterema jamami (dwa przedsionki, dwie komory). Po prawej stronie serca znajduje się prawy przedsionek i prawa komora, które otrzymują krew pozbawioną tlenu z organów i przesyłają ją do płuc w celu utlenowania. Po lewej stronie serca znajduje się lewy przedsionek i lewa komora, które otrzymują krew utlenowaną z płuc i przesyłają ją dalej do organów. Serce pompuje krew dzięki powtarzającym się cyklom napełniania i opróżniania przedsionków i komór serca. Posiada ono unikalny układ bodźcotwórczo-przewodzący, który kontroluje pracę serca. Nadrzędny ośrodek tego układu znajduje się po stronie prawej serca i wytwarza impulsy elektryczne z częstotliwością 60-100/min. Impulsy te powodują skracanie komórek mięśniowych serca w sposób skoordynowany. Ponieważ serce kurczy się, potrzebuje do pracy dużej ilości tlenu, który jest dostarczany przez tętnice wieńcowe. Naczynia wieńcowe oplatają cały mięsień sercowy, rozgałęziając się na mniejsze. Różne choroby prowadzą do zamknięcia naczyń wieńcowych, powodując zaprzestanie dostarczania tlenu. Wynikiem tego jest zaburzona praca serca.

Kiedy praca serca może być przerwana?

Najczęstszym zaburzeniem rytmu serca prowadzącym do nagłego zatrzymania krążenia jest migotanie komór. Zorganizowana fala impulsów elektrycznych powoduje, że mięsień sercowy kurczy się synchronicznie (po skurczu następuje rozkurcz). Natomiast, kiedy brak tej koordynacji, występuje migotanie komór. W rezultacie krew nie jest pompowana, w skutek czego dochodzi do zatrzymania krążenia (co przejawia się brakiem tętna). Drugim potencjalnym zaburzeniem, prowadzącym do zatrzymania krążenia, jest częstoskurcz komorowy, w którym mamy szybki, ale stabilny rytm komorowy, dopóki serce efektywnie pompuje krew (tętno jest wówczas wyczuwalne).

Postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia

Kiedy serce przestaje pracować efektywnie, następuje zatrzymanie krążenia krwi, a to powoduje jej niedotlenowanie. W takiej sytuacji czas decyduje o życiu. Każda minuta po zatrzymaniu krążenia powoduje, że szanse na skuteczny ratunek, czyli przeżycie ofiaryspadająo 7%-10%. W przypadku zatrzymania krążenia należy niezwłocznie rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową i prowadzić ją dopóki nie zostanie dostarczony defibrylator.Następnie,popodłączeniu urządzenia, postępować według słyszanych komend głosowych.