Nagłe zatrzymanie krążenia

Nagłe zatrzymanie krążenia, nagła śmierć sercowa pozostaje nadal nierozwiązanym problemem ochrony zdrowia. Może ona dotyczyć każdego bez względu na wiek, płeć i ogólny stan zdrowia. Udowodniono, że zwiększamy szanse na przeżycie poszkodowanego wykonując kolejno ogniwa łańcucha przeżycia, na który składają się:

  • wczesne wezwanie pomocy,
  • wczesna resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  • wczesna defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego tzw. AED,
  • wczesna pomoc medyczna.

"Program powszechnego dostępu do defibrylacji"

Defibrylacja jest kluczowym ogniwem w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Jest ona najbardziej efektywna, jeżeli zostanie przeprowadzona w ciągu 3 minut od chwili nagłego zatrzymania krążenia. W celu zwiększenia szans przeżycia  nagłego zatrzymania krążenia wdrażany jest "Program powszechnego dostępu do defibrylacji". Program ten ma na celu podniesienie świadomości społecznej, poprawę umiejętności związanych z ratowaniem życia oraz rozmieszczenie defibrylatorów w miejscach publicznych.
Program może być przykładowo wdrażany w:

  • szkołach,
  • zakładach pracy,
  • miastach,
  • muzeach,
  • obiektach sportowych,
  • dworcach kolejowych.

Łańcuch przeżycia

Łańcuch przeżycia to kolejne czynności, które wykonane u ofiaryzzatrzymaniemkrążeniazwiększają jej szanse na przeżycie. Na łańcuch przeżycia składają się cztery istotne ogniwa:

1. Wczesne rozpoznanie stanu nagłego i wezwanie pomocy.
2. Wczesna resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
3. Wczesny dostęp do defibrylacji.
4. Wczesna pomoc medyczna.