Sytuacje szczególne

Jest kilka sytuacji szczególnych, o których należy wiedzieć, aby prawidłowo użyć defibrylatora AED. Należą do nich:

 • woda,
 • dzieci,
 • leki w plastrach,
 • wszczepiony rozrusznik.

Woda

Jeżeli poszkodowany znajduje się w wodzie (choćby w kałuży), należy umieścić go poza nią. Jeżeli klatka piersiowa poszkodowanego jest mokra, należy ją szybko osuszyć. Czynności te są podyktowane bezpieczeństwem osób udzielających pomocy, aby nie doszło do porażenia prądem. Ryzyko porażenia prądem jest minimalne jeżeli poszkodowany nie ma kontaktu z wodą i jego klatka piersiowa jest sucha.

Dzieci

Zatrzymanie krążenia u dzieci jest najczęściej spowodowane niedrożnością dróg oddechowych, bardzo rzadko pierwotna przyczyna jest pochodzenia sercowego. Defibrylatora typu AED można używać u dzieci powyżej pierwszego roku życia. Do tego celu służą specjalne elektrody pediatryczne. Elektrody te są specjalnie oznakowane, tak aby nie mylić ich z elektrodami dla dorosłych. Nie zawsze znajdują się one w standardowym wyposażeniu defibrylatorów AED.

Plastry z lekami

Wielu ludzi korzysta z przezskórnej drogi podawania leków (np. nitrogliceryny, leków przeciwbólowych, hormonoterapii itp.). Jeśli po odsłonięciu klatki piersiowej zobaczymy naklejony plaster, należy go usunąć, a skórę w tym miejscu wytrzeć przed naklejeniem elektrod.

Wszczepiony rozrusznik

Jeżeli u poszkodowanego na klatce piersiowej zauważymy bliznę i wyczujemy zgrubienie podskórne, należy przypuszczać, że poszkodowany ma wszczepiony rozrusznik. Unikajmy umieszczania elektrod bezpośrednio w okolicy tego urządzenia. Najlepiej odsuńmy elektrody defibrylatora AED o 5-10 cm.

UTRZYMANIE DEFIBRYLATORA AED

Okresowe kontrole zapewniają, że defibrylator jest w pełni gotowy do pracy. Defibrylatory typu AED posiadają wewnętrzny automatyczny system kontroli sprawności urządzenia. W razie rozpoznania przez ten system nieprawidłowości, urządzenie powiadamia nas o tym sygnałem świetlnym bądź dźwiękowym. System ten informuje nas np. o obniżeniu sprawności baterii.

Do wyposażenia defibrylatora AED należą zwykle apteczka w której znajdują się:

 • dwie pary rękawiczek medycznych,
 • nożyczki,
 • maszynka do golenia,
 • maska do prowadzenia oddechu zastępczego,
 • gaza.
 PAMIĘTAJ!

Zatrzymanie krążenia objawia się:

 • brakiem reakcji,
 • brakiem oddechu.

Postępowanie ratującego:

 • uruchom defibrylator AED,
 • naklej elektrody,
 • po zaleceniu wyładowania wykonaj je,
 • prowadź resuscytację krążeniowo-oddechową przez 2 min,
 • powtarzaj czynności do czasu przybycia pomocy medycznej.                                                                                                                                       Pojęcia kluczowe

 • Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) - urządzenie zdolne do analizy rytmu pracy serca, rozpoznające rytmy do defibrylacji, sygnalizujące konieczność defibrylacji, którą wywołuje na komendę ratownik.
 • Defibrylacja - to elektryczne wyładowanie przywracające prawidłowy rytm pracy serca.