Krwawienie - podsumowanie

Jak rozpoznać?  Co robić? 
Krwawienie zewnętrzne
 • Krew wydostaje się z otwartego urazu.                          
1. Zadbać o bezpieczeństwo własne (założyć rękawice medyczne); nie kontaktować się z krwią.
2. Bezpośrednio na ranę nałożyć sterylny opatrunek.
3. Unieść miejsce z urazem wyżej.
4. Założyć opatrunek z bandaża.
5. Jeżeli nadal występuje krwawienie, zastosować bezpośredni ucisk i powtórzyć warstwy opatrunku.               
Krwawienie wewnętrzne
 • Siniak, stłuczenie.
 • Piorunujący ból, tkliwość przy ucisku.
 • Wymioty fusowate lub ze świeżą krwią.
 • Stolce czarne, smołowate albo ze świeżą krwią.
 Małe krwawienie wewnętrzne:
1. Jak najmniej ruszać miejsce z urazem.
2. Zastosować okład z lodu.
3. Założyć opatrunek z elastycznego bandaża.
4. Unieść miejsce, w którym występuje uraz (kończynę).

Duże krwawienie wewnętrzne:
1. Zadzwonić pod nr 112 lub 999.
2. Zabezpieczyć poszkodowanego przed wstrząsem.
3. Jeżeli wystąpią wymioty, zabezpieczyć drożność dróg oddechowych.Rany - podsumowanie

Co widzisz?  Co robić? 
Krwawienie 1. Obmyj ranę mydłem i wodą.
2. Spłukuj wodą pod ciśnieniem zgodnie z jej strumieniem.
3. Wypłukuj pozostawione drobiny.
4. Jeżeli ponownie ruszy krwawienie, zastosuj ucisk.
5. Nałóż jałowy opatrunek.
6. Poszukaj pomocy medycznej, jeżeli istnieje wysokie ryzyko infekcji (np. kiedy rana jest spowodowana pokąsaniem przez zwierzęta albo jest to rana kłuta).                

 

Objawy zakażenia

 • obrzęk i zaczerwienienie wokół rany
 • ocieplenie okolicy rany
 • pulsujący ból miejsca zranienia
 • wydzielina ropna z rany
 • gorączka
 • powiększenie węzłów chłonnych
 • pojawienie się czerwonych pręg biegnących od rany w kierunku serca
1. Szukaj wykwalifikowanej pomocy medycznej.
Amputacje
 • utrata części ciała
1. Wykonać telefon pod nr 999 lub 112.
2. Kontrolować krwawienie.
3. Zabezpieczyć poszkodowanego przed wstrząsem.
4. Jeżeli odzyskasz amputowaną część, zawiń ją w suchy sterylny kompres, gazę. Amputowaną część umieść w plastikowym worku lub nieprzepuszczającym wody i staraj się ją ochłodzić (np. okładać lodem pojemnik z amputowaną częścią), ale nie zamrażaj jej.

 

Ciała obce

 • ciało obce w obrębie rany
1. Nie ruszać ciała obcego.
2. Kontrolować krwotok, stosując ucisk wokół ciała obcego.
3. Unieruchomić ciało obce jałowym opatrunkiem.

 

Pojęcia kluczowe

 • Bandaż - opaska służąca do podtrzymywania opatrunku, ucisku i unieruchomienia wstępnego. Rozróżniamy dwa typy: dziany i elastyczny.
 • Krwawienie kapilarne - krew sączy się z rany ciągle, ale powoli.
 • Krwawienie tętnicze - krew wypływa z tętnicy; w tym typie krwawienia krew ma tendencje do wypływania strugami zgodnie ze skurczami serca.
 • Krwawienie żylne - krew wypływa z żyły; ten typ krwawienia ma tendencje do samoczynnego zatrzymania.
 • Krwotok - utrata dużej ilości krwi w krótkim czasie.
 • Opatrunek - sterylna gaza, kompres służący do nakładania bezpośrednio na miejsce uszkodzenia.