Oparzenia chemiczne

Oparzenia chemiczne są spowodowane kontaktem skóry z substancjami żrącymi. Najczęstszymi związkami chemicznymi powodującymi oparzenia są: zasady, kwasy, związki organiczne. Związki chemiczne uszkadzają skórę, dopóki się na niej znajdują, dlatego powinny być jak najszybciej usunięte. Pierwszą pomocą w przypadku większości oparzeń chemicznych jest zastosowanie właściwego neutralizatora. Zasady powodują znacznie większe spustoszenia niż kwasy, ponieważ są dłużej aktywne i penetrują głębiej. Związki organiczne, np. produkty ropopochodne są dodatkowo łatwopalne.

Zapamiętaj!

 W przypadku oparzeń chemicznych nie stosujemy wody pod ciśnieniem, gdyż powoduje to głębsze wnikanie substancji chemicznej, co pogłębia oparzenie.   

Pomoc w przypadku oparzeń chemicznych

1. Niezwłocznie spłukuj miejsce kontaktu ze związkiem chemicznym dużą ilością wody w postaci łagodnego strumienia (ok. 20 min.). Jeżeli związek chemiczny jest proszkiem, zanim rozpoczniesz przepłukiwanie, usuń go z powierzchni skóry.
2. Zanieczyszczoną związkiem chemicznym odzież poszkodowanego usuwaj pod przepływającą wodą.
3. Na miejsce oparzone związkiem chemicznym nałóż jałowy opatrunek.
4. Poszukaj fachowej pomocy medycznej.

 

Oparzenia chemiczne - podsumowanie

Substancje chemiczne suche

  • Usuń związek chemiczny z powierzchni skóry.
  • Spłukuj wodą przez 20 min.
  • Zdejmij odzież i biżuterię.
  • Nie próbuj neutralizować substancji chemicznej.
  • Poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Substancje chemiczne płynne

  • Niezwłocznie spłukuj je wodą przez ok. 20 min.
  • Zdejmij odzież i biżuterię.
  • Nie próbuj neutralizować substancji chemicznej.
  • Poszukaj fachowej pomocy medycznej.