Oparzenia elektryczne

Rozróżniamy trzy typy oparzeń spowodowanych prądem elektrycznym: oparzenie termiczne, oparzenie łukiem elektrycznym oraz oparzenie spowodowane przez bezpośredni kontakt z prądem elektrycznym. Oparzenie termiczne występuje wówczas, jeżeli odzież albo przedmioty pozostające w kontakcie ze skórą zapalą się pod wpływem prądu elektrycznego. Obrażenia są spowodowane płomieniem, którego przyczyną był prąd lub łuk elektryczny. Łuk elektryczny jest rezultatem wyładowania prądu elektrycznego. Najczęściej spotykamy się z nim przy przerwaniu przeciążonych przewodów elektrycznych. Chociaż czas działania łuku elektrycznego jest bardzo krótki, zwykle powoduje rozległe powierzchowne oparzenia. Jednak zdarza się, że kiedy prąd elektryczny przechodzi bezpośrednio przez ciało, zostaje zakłócony normalny rytm pracy serca i następuje zatrzymanie krążenia. Inne uszkodzenia, które mają wówczas miejsce, to uszkodzenia narządów wewnętrznych oraz oparzenia. Zwykle "wejściem" prądu elektrycznego jest miejsce, którym dotykamy podłoża (np. gruntu, metalu). Ten typ urazu charakteryzuje się miejscem "wejścia" i "wyjścia" prądu elektrycznego.

Postępowanie w przypadku oparzeń spowodowanych prądem elektrycznym

1. Sprawdź, czy miejsce jest bezpieczne. Wyłącz bezpieczniki, wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
2. Kontroluj oddech poszkodowanego.
3. Jeżeli poszkodowany upadł, sprawdź, czy nie ma urazu mechanicznego.
4. Zapobiegaj wystąpieniu wstrząsu.
5. Zadzwoń pod numer 999 lub 112 i wezwij fachową pomoc medyczną.

Kontakt z linią elektryczną przesyłającą prąd na otwartej przestrzeni

Jeżeli porażenie prądem nastąpiło z powodu kontaktu z linią przesyłającą prąd, zanim zbliżymy się do poszkodowanego, linia ta musi zostać wyłączona. Jeżeli nie posiadasz odpowiednich narzędzi do pracy pod napięciem, nie wykonuj żadnych czynności! Nie próbuj przesuwać widocznych kabli nawet narzędziami z drewnianymi uchwytami lub gałęziami drzew! Nie używaj również wilgotnych i metalowych przedmiotów.

Kontakt z prądem elektrycznym wewnątrz budynków

Najwięcej urazów wywołanych prądem elektrycznym w pomieszczeniach zamkniętych jest spowodowanych uszkodzonym urządzeniem albo niewłaściwie wykorzystanym urządzeniem. Wyłącz prąd wyłącznikiem albo wykręć bezpiecznik wewnątrz budynku, a jeżeli to niemożliwe, wykręć bezpiecznik na zewnątrz budynku.
Nie dotykaj urządzenia ani poszkodowanego przed wyłączeniem prądu!Oparzenia elektryczne

Gdy poszkodowany nie ma kontaktu z prądem

  • Jeżeli poszkodowany się nie rusza, udrożnij drogi oddechowe i postępuj dalej stosownie do sytuacji
  • Zapobiegaj rozwojowi wstrząsu
  • Sprawdź, czy nie ma obrażeń spowodowanych płomieniem
  • Zadzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.

Gdy poszkodowany ma kontakt z prądem

  • Wyłącz prąd, wykręcając bezpieczniki wewnątrz lub na zewnątrz budynku
  • Zadzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999 i poinformuj, że poszkodowany ma kontakt z linią elektryczną