TYPY OPARZEŃ

Rozróżniamy oparzenia termiczne, chemiczne i elektryczne.

 • Oparzenie termiczne: Może być spowodowane kontaktem z ogniem, gorącymi płynami i przedmiotami, parą, a dochodzi do niego podczas pożaru, wybuchu, rozlania gorącego płynu.
 • Oparzenie chemiczne: Związki chemiczne mogą powodować uszkodzenie tkanek oraz ich martwicę, jeżeli pozostaną
 • w kontakcie ze skórą. Oparzenia chemiczne najczęściej są powodowane przez trzy typy związków chemicznych: kwasy, zasady oraz związki organiczne.
 • Oparzenie prądem elektrycznym: Uszkodzenia spowodowane prądem elektrycznym zależą od typu prądu (stały czy zmienny), napięcia, od części ciała narażonej na kontakt z prądem oraz od czasu kontaktu.

 

Oparzenia termiczne

 

Jak rozpoznać?  Jak postępować? 

 

Oparzenie pierwszego stopnia

 • zaczerwienienie
 • obrzęk
 • ból

 

1. Schładzaj miejsce oparzenia zimną wodą.
2. Nałóż jałowy opatrunek.
3. Podaj leki przeciwbólowe, jeżeli je posiadasz.                                                                                   

 

Oparzenie drugiego stopnia

 • pęcherze
 • obrzęk
 • ból
 • wysięk

 

Oparzenie poniżej lub równe 20% powierzchni ciała
1. Schładzaj miejsce oparzenia zimną wodą.
2. Załóż jałowy opatrunek.
3. Podaj leki przeciwbólowe, jeżeli je posiadasz.

Oparzenie powyżej 20% powierzchni ciała - Postępuj jak w oparzeniu trzeciego stopnia.

 

Oparzenie trzeciego stopnia

 • skóra twarda, wyschnięta
 • skóra ma kolor popielaty i jest nadpalona                    

 

1. Kontroluj oddech poszkodowanego.
2. Miejsca poparzone nakryj sterylnym opatrunkiem.
3. Zapobiegaj powstawaniu wstrząsu.
4. Wezwij fachową pomoc medyczną.Oparzenia chemiczne

Jak rozpoznać?                          Jak postępować?
 • Ostry ból                                                                               

 

1. Oczyść skórę ze związku chemicznego, który się na niej znajduje.                                                 
2. Spłukuj obficiewodąconajmniejprzez 20 min.
3. Zdejmij odzież i biżuterię z poszkodowanego.
4. Nałóż jałowy opatrunek.
5. Rozważ wezwanie pomocy medycznej.

 Oparzenie prądem elektrycznym

Jak rozpoznać?                                                                                  Jak postępować?                                                                                                                                         
 •  Można zauważyć miejsce ?wejścia? i ?wyjścia? prądu u poszkodowanego.           

 

1. Najpierw bezpieczeństwo własne! Odłącz źródło prądu.
2. Udrożnij drogi oddechowe, sprawdź oddech i postępuj w zależności od sytuacji.
3. Zabezpiecz miejsce oparzenia.
4. Zadzwoń pod numer112 lub 999.

 POJĘCIA KLUCZOWE

 • Oparzenie pierwszego stopnia (powierzchniowe) - jest to oparzenie powierzchniowej warstwy skóry.
 • Oparzenie drugiego stopnia (częściowe) - oparzene obejmuje całą zewnętrzną warstwę skóry i dochodzi do wewnętrznej warstwy.
 • Oparzenie trzeciego stopnia (pełnościenne) - oparzenie jest wynikiem uszkodzenia wszystkich warstw skóry i dochodzi do mięśni.