ZABURZENIA ODDYCHANIA

Zaburzenia oddychania mogą towarzyszyć chorobom klatki piersiowej, płuc, zawałowi mięśnia sercowego, wstrząsowi, astmie i innym dolegliwościom. W astmie następuje skurcz mięśni oskrzelowych i z tego powodu utrudnione jest oddychanie. Najczęściej skurcz mięśni oskrzelowych wywołuje alergia, zimne powietrze, dym.
Hiperwentylacja jest stanem, kiedy oddech jest znacznie przyspieszony, co może być spowodowane stresem.

Rozpoznawanie zaburzeń oddychania

Do objawów zaburzeń oddychania należą:

 • oddech, który jest nadmiernie długi i wolny;
 • oddech, który jest nadmiernie szybki i płytki;
 • oddech świszczący, rzężący, piejący, chrapliwy;
 •  niebiesko - sine zabarwienie warg;
 • w trakcie mówienia przerwy na nabranie powietrza.

Pierwsza pomoc

1. Chorego należy ułożyć w komfortowej pozycji (najlepiej półsiedzącej).
2. Zadzwoń po pomoc medyczną pod numer 112 lub 999 i zgłoś problemy z oddychaniem, duszność.
3. Jeżeli chory posiada inhalatory, gdyż jest leczony z powodu astmy, należy podać dodatkową dawkę leku i odczekać 5-10 min.
4. Jeżeli stan chorego nie poprawia się, zadzwonić po pomoc medyczną pod numer 112 lub 999, zgłaszając problemy z oddychaniem, duszność.
5. Jeżeli chory hiperwentyluje się, należy go uspokoić, poprosić, aby nabierał powietrze nosem, a wydychał powoli ustami i dolegliwości ustąpią po kilku minutach.


OMDLENIA

Omdlenie może zdarzyć się w każdej chwili, kiedy dopływ krwi do mózgu jest upośledzony. Powodem omdlenia może być widok krwi, reakcja na ból, pozostawanie długo w pozycji stojącej bez ruchu, nagła zmiana pozycji z leżącej na stojącą, wyczerpanie, stres, złe wiadomości.Rozpoznawanie omdlenia

Objawami omdlenia są:

 • nagła, niespodziewana reakcja na coś;
 • blada skóra;
 • spocenie;
 • utrata przytomności.

Pierwsza pomoc

1. Przewietrz pomieszczenie.
2. Unieś nogi poszkodowanego 30-40 cm w górę.
3. Rozepnij ubranie.
4. Jeżeli poszkodowany przewrócił się, sprawdź, czy nie ma obrażeń.
5. Najczęściej omdlenia nie są poważne i poszkodowany szybko odzyskuje kondycję.

Udaj się po pomoc medyczną, jeżeli:

 • omdlenia powtarzają się;
 • nie była to reakcja na zaistniałą sytuację;
 • omdlenie wystąpiło w pozycji siedzącej;
 • omdlenie wystąpiło bez wyraźnie uchwytnej przyczyny.

 

DRGAWKI

Drgawki są rezultatem nienormalnego pobudzenia kory mózgu. Jest bardzo wiele powodów prowadzących do wystąpienia drgawek, najważniejsze z nich to:

 • padaczka;
 • wstrząs elektryczny;
 • uraz głowy;
 • zatrucia;
 • hipoglikemia;
 • wysoka temperatura u dzieci;
 • choroby mózgu (guz, uraz);
 • choroba alkoholowa.

ZAPAMIĘTAJ

 Jeżeli wystąpią drgawki nie wkładaj żadnych przedmiotów do ust poszkodowanego.                                                                      


Rozpoznanie drgawek

Objawy drgawek są różne w zależności od typu drgawek, lokalizacji:

 • niespodziewany incydent;
 • nadwrażliwość;
 • sztywny tułów wygięty do tyłu;
 • gwałtowne drżenia mięśni.

Pierwsza pomoc

1. Zapobiegaj urazom chorego przez usunięcie niebezpiecznych przedmiotów z miejsca upadku.
2. Rozluźnij ubranie.
3. Ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.
4. Dzwoń po medyczną pomoc pod numer 112 lub 999, jeżeli:

 • drgawki przedłużają się powyżej 5 min.;
 • nie ma znanej przyczyny drgawek;
 • poszkodowany wolno odzyskuje przytomność lub pojawiają się zaburzenia oddychania;
 • poszkodowaną jest ciężarna;
 • drgawki mogą być pierwszym objawem choroby.

CUKRZYCA

Cukrzyca jest chorobą spowodowaną niedoborem insuliny. Insulina reguluje poziom cukru we krwi. W wyniku tego w komórkach brakuje cukru, a wysoki jest poziom cukru we krwi.
Rozróżniamy dwa rodzaje cukrzycy:

 • typu I - chorzy mający ten typ cukrzycy potrzebują insuliny podawanej z zewnątrz, aby cukier mógł przedostawać się z krwi do komórek,
 • typu II - chorzy mający ten typ cukrzycy mają najczęściej obniżony poziom insuliny oraz zaburzenia metaboliczne w wyniku czego cukier nie może przedostawać się z krwi do komórek.

W organizmie człowieka ciągle zachodzą reakcje pomiędzy poziomem cukru a insuliny. Obniżony poziom cukru we krwi to hipoglikemia, natomiast podwyższony poziom cukru we krwi to hiperglikemia, która może prowadzić do śpiączki.

Rozpoznawanie niskiego poziomu cukru (niedocukrzenia)

Obniżony poziom cukru we krwi, nazywany hipoglikemią, może być spowodowany zbyt dużą podażą insuliny, zbyt małym posiłkiem, dużym wysiłkiem fizycznym, spożyciem alkoholu lub wszystkimi tymi czynnikami razem.
U osób chorych na cukrzycę do objawów obniżonego poziomu cukru zaliczamy:

 • gwałtowny początek objawów;
 • agresję, napad złości;
 • bladą, spoconą skórę;
 • napad głodu;
 • drgawki;
 • senność.

Pierwsza pomoc

1. Podaj cukier, rozpuszczając w małej ilości wody kilka łyżeczek cukru, daj do wypicia słodki sok, coca-colę, wodę z rozpuszczonym miodem.
2. Poczekaj 15 min. na wchłonięcie cukru.
3. Jeżeli nie ma poprawy, dzwoń po pomoc medyczną pod numer 112 lub 999.

Rozpoznawanie wysokiego poziomu cukru

Hiperglikemia może powodować śpiączkę cukrzycową i jest przeciwieństwem hipoglikemii. Hiperglikemia występuje, jeżeli poziom cukru we krwi jest zbyt wysoki, natomiast nie ma cukru w komórkach. Stan taki pojawia się, kiedy jest zbyt niski poziom insuliny, chory objada się, nie wykonuje wysiłku fizycznego, narażony jest na stres oraz, kiedy występuje kombinacja wszystkich tych czynników.

Objawami podwyższonego poziomu cukru we krwi u osób chorych na cukrzycę są:

 • stopniowy początek objawów;
 • senność;
 • wzmożone pragnienie;
 • częstomocz;
 • ciepła i wilgotna skóra;
 • wymioty;
 • nieprzyjemny zapach z ust;
 • przyspieszony oddech;
 • zaburzenia świadomości.

Pierwsza pomoc

1. Jeżeli nie masz pewności, czy poziom cukru jest niski, czy wysoki, podaj cukier.
2. Odczekaj 15 min. na wchłonięcie cukru i jeżeli stan chorego nie poprawi się dzwoń po pomoc medyczną pod numer 112 lub 999.

STANY NAGŁE U KOBIETY CIĘŻARNEJ

Większość ciąż przebiega prawidłowo i bez komplikacji. Jednak czasami powstają problemy wymagające szybkiej pomocy medycznej. Najważniejsze, abyś pozostał spokojny, skoncentrowany i opiekował się ciężarną w czasie tej nieprzewidzianej, stresującej sytuacji.

Rozpoznawanie stanów nagłych u kobiety ciężarnej

Objawami niepokojącymi u kobiet ciężarnych są:

 • krwawienie z dróg rodnych;
 • skurcze i obniżenie brzucha;
 • obrzęk twarzy i kończyn;
 • zawroty głowy, omdlenie;
 • zaburzenia widzenia;
 • niekontrolowane wymioty.


Pierwsza pomoc

1. Ułóż kobietę ciężarną na lewym boku i ogrzewaj ją.
2. Jeżeli występuje krwawienie z dróg rodnych, zabezpiecz je jałową wkładką, gdyż kanał rodny może być otwarty.
3. Zatrzymaj wkładki zużyte w trakcie transportu w celu oceny ilości utraconej krwi.
4. Udaj się po pomoc medyczną.