NAGŁE ZACHOROWANIA - podsumowanie

Cukrzyca Jeżeli nie znasz poziomu cukru, traktuj chorego zawsze tak, jakby cukier był niski:
 • podaj cukier,
 • odczekaj 15 min.,
 • jeżeli stan nie poprawił się, zadzwoń pod 112 lub 999 
Omdlenia
 • kontroluj oddychanie,
 • spytaj, co się stało,
 • rozluźnij ubranie,
 • unieś nogi 30-40 cm w górę,
 • jeżeli nie ma poprawy, zadzwoń po pomoc pod nr 112 lub 999
Zawał mięśnia sercowego 
 • dzwoń pod nr 112 lub 999,
 • ułóż chorego w wygodnej pozycji,
 • rozluźnij ubranie,
 • podaj polopirynę/aspirynę,
 • zapytaj o przyjmowane leki,
 • kontroluj oddychanie
Zaburzenia oddychania
 • zapewnij choremu wygodną pozycję,
 • jeżeli jest to atak astmy, podaj dodatkową dawkę dotychczas przyjmowanych leków wziewnych,
 • dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999 informując, że atak astmy nie ustąpił po podaniu leków wziewnych,
 • jeżeli jest to hiperwentylacja (przyspieszony oddech), uspokajaj poszkodowanego, zaleć wdech przez nos, wydech przez usta, przewietrz pomieszczenie 
Drgawki
 • zapobiegaj urazom,
 • rozluźnij ubranie,
 • ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,
 • w razie potrzeby dzwoń pod nr 112 lub 999.
Kobieta ciężarna Jeżeli chora ma krwawienie z dróg rodnych, ból brzucha lub inną dolegliwość:
 • ogrzewaj ją,
 • jeżeli krwawi z dróg rodnych, załóż jałową wkładkę,
 • zachowaj zużyte wkładki dla lekarza w celu określenia ilości utraconej krwi,
 • udaj się po pomoc medyczną.
Udar
 • dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999,
 • jeżeli chory jest przytomny, ułóż go w wygodnej pozycji,
 • jeżeli nieprzytomny, kontroluj oddech i ułóż w pozycji bocznej ustalonej.

 

Zawał mięśnia sercowego

Jak rozpoznać?  Co robić? 
 • Ucisk w klatce piersiowej, pieczenie, ból.
 • Ból promieniuje do lewej ręki, żuchwy, lewego barku, łopatki.        
 • Zawroty głowy, nudności, wymioty.
 • Przyspieszony, skrócony oddech
1. Podaj choremu dotychczas przyjmowane leki.
2. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999              .
3. Ułóż chorego w wygodnej pozycji.
4. Podaj polopirynę/aspirynę w małej dawce.
5. Kontroluj oddychanie.Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego

Jak rozpoznać?   Co robić?
 • Ból w klatce piersiowej podobny do zawałowego.   
 • Ból trwa rzadko kiedy dłużej niż 10 min.
1. Uspokój chorego.
2. Jeżeli w dotychczasowym leczeniu była zalecana nitrogliceryna, podaj ją.
3. Jeżeli ból trwa dłużej niż 10 min., podejrzewaj zawał mięśnia sercowego i dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.  
Udar niedokrwienny mózgu

Jak rozpoznać? Co robić? 
 • Osłabienie kończyn po jednej stronie, opadnięty kącik ust.
 • Zaburzenia widzenia.
 • Zamazana mowa, niemożność wypowiedzenia słów.
 • Zaburzenia równowagi.
1. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.
2. Jeżeli chory jest przytomny, ułóż go w wygodnej pozycji.
3. Jeżeli chory jest nieprzytomny, ułóż go w pozycji bocznej bezpiecznej i obserwuj oddychanie.   
Omdlenia

Jak rozpoznać?  Co robić? 
 • Reakcja na zaistniałą sytuację.
 • Bladość skóry.
 • Pot.                                                                             
 1. Obserwuj oddychanie.
2. Sprawdź, czy nie ma urazu.
3. Unieś nogi 30-40 cm.
4. Jeżeli brak poprawy, dzwoń po pomoc pod nr 112 lub 999.                                                                                    
Zaburzenia oddychania

Jak rozpoznać?  Co robić?
 • Zbyt wolny oddech.
 • Zbyt szybki i krótki oddech.
 • Niebieskie zabarwienie warg.
 • Świszczący oddech.
 • Przerwy w wypowiadaniu słów potrzebne na zaczerpnięcie powietrza. 
 Reakcja na stres
1. Ułóż chorego w wygodnej pozycji.
2. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.

Atak astmy
1. Ułóż chorego w wygodnej pozycji.
2. Podaj dodatkową dawkę dotychczas przyjmowanych leków wziewnych.
3. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999 informując o duszności.

Hiperwentylacja
1. Uspokój chorego, zaleć nabieranie powietrza przez nos, wydech przez usta.
2. W przypadku braku poprawy, dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.                                         
Drgawki

Jak rozpoznać?  Co robić?
 • Niespodziewany początek.
 • Utrata przytomności.
 • Sztywność ciała i wygięcie łukiem do tyłu.                      
 • Gwałtowne drżenie mięśni.
1. Zapobiegaj urazom.
2. Rozluźnij ubranie.
3. Ułóż chorego w pozycji bocznej.
4. Jeżeli brak poprawy, zadzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.                                                                                      
Cukrzyca

Jak rozpoznać? Co robić? 
Hipoglikemia (niski poziom cukru we krwi)                  
 • Objawy szybko postępują.
 • Agresja, pobudzenie.
 • Napad głodu.
 • Spocona skóra.
Hiperglikemia (wysoki poziom cukru we krwi)                                                              
 • Objawy narastają powoli.
 • Nieprzyjemny zapach z ust.
 • Wzmożone pragnienie.
 • Częstomocz.
 • Ciepła skóra.
1. Podaj szybko coś słodkiego do wypicia.
2. Odczekaj 10-15 min na wchłonięcie.
3. Jeżeli brak poprawy, dzwoń pod nr 112 lub 999.                                                                        
Kobieta ciężarna

Niepokojące objawy?  Co robić?
 • Krwawienie z dróg rodnych.
 • Obniżenie brzucha.
 • Obrzęk twarzy, kończyn.
 • Silny ból głowy.
 • Omdlenie.
 • Zaburzenia widzenia.
 • Niekontrolowane wymioty.                                                             
Krwawienie z dróg rodnych
1. Zachowaj spokój.
2. Załóż jałową wkładkę, gdyż drogi rodne mogą być otwarte.
3. Wezwij pomoc medyczną, dzwoniąc pod nr 112 lub 999.                                                      

 


Pojęcia kluczowe

 • Astma- skurcz mięśni oskrzelowych utrudniających oddychanie.
 • Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego - występuje wówczas, jeżeli mięsień serca nie ma dostarczonej dostatecznej ilości krwi.
 • Hiperglikemia - wysoki poziom cukru we krwi.
 • Hiperwentylacja - oddech szybki i płytki.
 • Hipoglikemia - niski poziom cukru we krwi.
 • Omdlenie - może wystąpić, jeżeli dopływ krwi do mózgu jest upośledzony.
 • Udar - spowodowany jest brakiem przepływu krwi przez pewien obszar mózgu.
 • Zawał mięśnia sercowego - występuje, jeżeli nieprawidłowo funkcjonuje mięsień serca z powodu zmniejszonego lub przerwanego przepływu krwi przez tkankę.