ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO

Zawał mięśnia sercowego występuje wówczas, kiedy mięsień serca obumiera z powodu zmniejszonego lub przerwanego przepływu krwi. Zazwyczaj skrzep powstały w tętnicach wieńcowych blokuje możliwość przepływu krwi. Jeżeli duża część mięśnia sercowego zostanie uszkodzona, następuje zatrzymanie akcji serca.

Rozpoznawanie zawału mięśnia sercowego

W przypadku zawału mięśnia sercowego potrzebna jest szybka pomoc medyczna, gdyż stanowi on bezpośrednie zagrożenie życia chorego. Objawy zawału mięśnia sercowego:

  • ucisk, gniecenie, ściskanie w klatce piersiowej;
  • ból promieniujący zazwyczaj do lewej ręki lub/i żuchwy, lub/i lewej łopatki, lub/i lewego barku;
  • zawroty głowy, nudności, wymioty;
  • przyspieszony oddech.

Częściej zawał mięśnia sercowego występuje u mężczyzn niż u kobiet i to oni mają zazwyczaj klasyczne objawy opisane powyżej. Natomiast kobiety zgłaszają zmęczenie, ból brzucha, przyspieszony oddech. Kobiety zgłaszające ostry ból w klatce piersiowej stanowią tylko ok. 30%. Kobiety statystycznie później zgłaszają dolegliwości.

Pierwsza pomoc w przypadku zawału mięśnia sercowego

1. Niezwłocznie zadzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.
2. Ułóż chorego w najbardziej komfortowej pozycji.
3. Podaj choremu polopirynę (aspirynę) w dawce 75-325 mg; odstąp od tego, jeżeli z wywiadu wynika, że chory jest uczulony na ten lek.
4. Sprawdź, jakie leki przyjmuje chory i czy jest wśród nich nitrogliceryna, a jeżeli tak, podaj ją.
5. Kontroluj oddychanie.

CHOROBA NIEDOKRWIENNA MIĘŚNIA SERCOWEGO

Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego objawia się bólem w klatce piersiowej, który występuje wówczas, kiedy mięsień serca nie ma dostarczonej dostatecznej ilości krwi. Objawy choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego mogą być wywołane stresem, wysiłkiem fizycznym, działaniem zimna.

Rozpoznawanie choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego

Objawy choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego są bardzo podobne do objawów zawału mięśnia sercowego, ale ból w klatce piersiowej ustępuje w spoczynku lub po przyjęciu nitrogliceryny i rzadko trwa dłużej niż 10 min.

Pierwsza pomoc

1. Pozostaw chorego w spoczynku.
2. Jeżeli chory ma w swoich lekach nitroglicerynę, podaj ją.
3. Odczekaj 10 min., czy ból nie ustąpi i jeżeli trwa nadal, dzwoń po medyczną pomoc pod nr 112 lub 999, podejrzewając zawał mięśnia sercowego.