Te kroki wykonujesz dla wszytskich poszkodowanych niezależnie od wieku:

 • Sprawdź, czy miejsce jest bezpieczne.
 • Sprawdź reakcje: potrząsając za ramiona spytaj: "Czy wszystko jest w porządku?". Jeśli poszkodowany nie raeguje zadzwoń po pomoc pod nr 112 lub 999.
 • Udrożnij drogi oddechowe odchylając głowę do tyłu  i przyciągając żuchwę do szczęki.
 • Sprawdź, czy poszkodowany oddycha; patrz, czy unosi się klatka piersiowa, czy słyszysz i czujesz wydychane powietrze (masz na to 5 - 10 sekund).
 • Jeśli poszkodowany oddycha ale nie reaguje, ułóż go w pozycji bocznej bezpiecznej i kontroluj jego stan do czasu przyjazdu pomocy medycznej.
 • Jeśli poszkodowany nie oddycha, wykonaj dwa oddechy ratunkowe (każdy po 1 sek.).
 • Rzopocznij uciskanie klatki piersiowej; resuscytację krążeniowo - oddechową zacznij od 30 uciśnięć klatki piersiowej. Wykonaj takich cykli 5 w ciągu 2 minut tak, aby było 100 ucisków klatki piersiowej w ciągu minuty. Sprawdź oddech po wykonaniu 5 cykli.
 • Jeżeli poszkodowany nie odzyskał oddechu, udrożnij drogi oddechowe i ponownie podejmij resuscytację krążeniowo - oddechową.
 • Jeżeli klatka piersiowa się nie unosi (nie wykonuj więcej niż dwa oddechy) to znaczy, że drogi oddechowe pozostają niedrożne; wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej, poptarz do jamy ustnej, czy nie ma w niej czegoś, co powodowało niedrożność dróg oddechowych i ponownie wykonaj dwa oddechy.

 

SYTUACJA  DOROSŁY, DZIECKO POW. 8 LAT  DZIECKO DO 8 ROKU ŻYCIA  NIEMOWLĘ PONIŻEJ 1 ROKU ŻYCIA
 Metody wentylacji   Usta - (bariera) usta
Usta - usta
Usta - nos
Usta - tracheostomia    
Usta - (bariera) usta
Usta - usta
Usta - nos
Usta - tracheostomia    
Usta - usta i nos
Usta - (bariera) usta i nos
Usta - usta
Usta - nos
Usta - tracheostomia           

UCISKANIE KLATKI              
PIERSIOWEJ

     
Lokalizacja  W połowie mostka  W połowie mostka  W dolnej części mostka
Metoda Dwie dłonie: jedna położona na klatce piersiowej, druga spleciona z nią Jedna lub dwie dłonie (uzależnione od wielkości poszkodowanego) Dwa palce
Głębokość 4-5 cm 1/3 do 1/2 głębokości klatki piersiowej 1/3 do 1/2 głębokości klatki piersiowej
Liczba uciśnięć 100 ucisnięć/min 100 ucisnięć/min 100 ucisnięć/min
Stosunek liczby oddechów do liczby uciśnięć  2:30 2:30 2:30
Kiedy wzywać wykwalifikowaną pomoc medyczną Niezwłocznie, kiedy stwierdzimy, że poszkodowany nie reaguje. Po wykonaniu pięciu cykli (2 min) resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po wykonaniu pięciu cykli (2 min) resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Użycie AED Tak, dostarczyć pojedyncze wyładowanie po 5 cyklach resuscytacji krążeniowo-oddechowej Tak, dostarczyć pojedyncze wyładowanie po 5 cyklach resuscytacji krążeniowo-oddechowej (użyj pediatrycznych elektrod) Nie
Zadławienia Uderzenia okolicy międzyłopatkowej, a następnie uciśnięcia nadbrzusza Uderzenia okolicy międzyłopatkowej, a następnie uciśnięcia nadbrzusza Uderzenia okolicy miedzyłopatkowej, uciśnięcia klatki piersiowej

 

Pojęcia kluczowe

 • Atak serca - śmierć całości albo części mięśnia serca.
 • Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) - urządzenie zdolne do analizy rytmu pracy serca, rozpoznające rytmy do defibrylacji,sygnalizujące konieczność defibrylacji,którąwywołujenakomendęratownik.
 • RKO - resuscytacja krążeniowo-oddechowa polega na prowadzeniu oddechów zastępczych i uciskaniu klatki piersiowej u poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia.
 • Łańcuch przetrwania - to cztery kroki - wczesne wezwanie pomocy, wczesna resuscytacja krążeniowo-oddechowa, wczesny dostęp do defibrylacji,wczesneprzybyciepomocymedycznej.
 • Niedrożność dróg oddechowych - całkowita lub częściowa blokada dróg oddechowych uniemożliwiająca przepływ powietrza do płuc.
 • Oddechy ratunkowe - wykonywanie oddechów zastępczych u poszkodowanego, który nie oddycha.
 • Uciskanie klatki piersiowej - obniżanie klatki piersiowej i umożliwianie jej powrotu do normalnej pozycji w trakcie prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • Zatrzymanie krążenia - zatrzymanie akcji serca.