ZAWAŁ SERCA I ZATRZYMANIE KRĄŻENIA

Zawał serca ma miejsce, kiedy dochodzi do uszkodzenia mięśnia serca. Mięsień serca umiera, kiedy tętnica dostarczająca utlenowaną krew zostanie częściowo lub całkowicie zamknięta. Ma to miejsce wówczas, gdy powstaje zakrzep w jednej lub w kilku tętnicach wieńcowych. Jeżeli uszkodzenie mięśnia serca jest rozległe, dochodzi do zatrzymania akcji serca.

 

UWAGA!

Nagłe zatrzymanie krążenia u osób dorosłych wymaga najczęściej defibrylacji. Wczesna defibrylacja jest najistotniejszym czynnikiem przeżycia poszkodowanego z nagłym zatrzymaniem krążenia.


ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA

Niewiele osób, u których wystąpi nagłe zatrzymanie krążenia, przeżyje; wszystko zależy od szybkiej pomocy w miejscu zdarzenia. Łańcuch przeżycia jest to uniwersalny algorytm przedstawiający idealną kolejność czynności,jakie należy wykonać, jeżeli ma miejsce zatrzymanie krążenia. Łańcuch przeżycia składa się z następujących czterech połączonych ogniw:

1. Wczesne rozpoznanie stanu nagłego, wezwanie służb ratowniczych (telefon 112 dający sygnał służbom o zdarzeniu).
2. Wczesna resuscytacja krążeniowo-oddechowa (powoduje zminimalizowanie czasu, w którym krew przestaje krążyć).
3. Wczesna defibrylacja (po podłączeniu defibrylatora AED zastosować się do jego poleceń).
4. Wczesne wdrożenie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (przybycie na miejsce zdarzenia pomocy medycznej powoduje wdrożenie zaawansowanych zabiegów ratujących życie).
Przerwanie jednego z ogniw łańcucha powoduje zmniejszenie szans na przeżycie poszkodowanego.

Czynniki wystąpienia choroby wieńcowej

Jest kilka czynników, które przyczyniają się do zwiększonego ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej.
1. Czynniki ryzyka choroby wieńcowej (sercowo-naczyniowej) niepodlegpodlegające modyfikacji:

 • wiek: mężczyźni - 45 lat; kobiety - 55 lat;
 • mężczyźni < 55 r.ż; kobiety < 65 r.ż; wczesne występowanie w rodzinie choroby niedokrwiennej serca;
 • rozwinięta choroba sercowo-naczyniowa na podłożu miażdżycy.


2. Czynniki ryzyka choroby wieńcowej (sercowo-naczyniowej) podlegające modyfikacji:

 • nieprawidłowe żywienie;
 • palenie papierosów;
 • mała aktywność fizyczna;
 • zwiększone stężenie cholesterolu LDL;
 • obniżone stężenie cholesterolu HDL;
 • podwyższone ciśnienie tętnicze;
 • cukrzyca; upośledzona tolerancja glukozy;
 • nadwaga lub otyłość;
 • stres działający długoterminowo.