Wścieklizna

Wścieklizna jest chorobą wywołaną przez wirus który namnaża się w krwi zwierząt ciepłokrwistych. Do zakażenia (zwierząt lub człowieka) dochodzi na drodze kontaktu bezpośredniego przez pokąsanie, oślinienie lub zanieczyszczenie mózgiem chorego zwierzęcia uszkodzonej skóry.

Zwierzę można podejrzewać że jest chore na wściekliznę jeżeli:

  • atakuje bez prowokacji;
  • zachowuje się "dziwnie" lub zmieniło swój charakter;
  • należy do gatunków wysokiego ryzyka (lisy, borsuki, gryzonie, nietoperze).

Jeżeli poszkodowany został pogryziony przez zdrowego psa lub kota należy poddać go obserwacji przez 10 dni w celu wykluczenia choroby. Jeżeli poszkodowany został pogryziony przez dzikie zwierzę należy przypadek uznać za ewentualne narażenie na wściekliznę.

Pomoc w przypadku pokąsania przez zwierzę:

1. Jeżeli rana nie krwawi mocno umyj ją mydłem i wodą pod ciśnieniem. Należy unikać szorowania aby nie uszkodzić tkanek;
2. Kontroluj krwawienie;
3. W miejscu urazu załóż opatrunek;
4. Udaj się po pomoc medyczną w celu oczyszczenia i zszycia rany oraz przyjęcia szczepionki przeciwko tężcowi i wściekliźnie.

Pomoc w przypadku pokąsania przez człowieka:

1. Jeżeli rana nie krwawi mocno umyj ją mydłem i wodą pod ciśnieniem. Należy unikać szorowania aby nie uszkodzić tkanek;
2. Kontroluj krwawienie;
3. W miejscu urazu załóż opatrunek;
4. Udaj się po pomoc medyczną w celu oczyszczenia i zszycia rany oraz przyjęcia szczepionki przeciw tężcowi.

UWAGA

Nie zakładaj opatrunku na zanieczyszczoną ranę. Zwiększa to szansę na rozwój zakażenia.