Wszelkie urazy głowy są potencjalnie niebezpieczne.Zlekceważenie nawet małego urazu głowy może być niebezpieczne dla życia poszkodowanego. Wśród urazów głowy rozróżniamy: urazy skóry, pęknięcia czaszki i urazy mózgu. Urazy kręgosłupa mogą występować łącznie z urazami głowy.

Urazy skóry głowy

Czaszka jest bardzo bogato ukrwiona, w związku z tym nawet małe urazy powodują bardzo obfite krwawienie. Naczynia krwionośne czaszki zaopatrują w krew mózg.

Postępowanie w przypadku urazów głowy

Środki ostrożności w przypadku urazów głowy:

1. Nałożyć sterylny opatrunek i, stosując ucisk, kontrolować krwawienie.
2. Ramiona poszkodowanego zawsze trzymać lekko uniesione w celu lepszej kontroli krwawienia (jeżeli nie podejrzewasz urazu kręgosłupa).
3. Niezwłocznie wezwij pomoc medyczną.

Pęknięcia czaszki

Działanie dużej siły na czaszkę może spowodować jej pęknięcie.

Występują następujące objawy pęknięcia czaszki:

 • ból w miejscu urazu;- uszkodzona skóra; - wyciek jasnego lub krwawego płynu z uszu lub nosa;
 • guz w okolicy czołowej, potylicznej czy skroniowej, który pojawił się w kilka godzin po urazie;
 • zmiana wielkości źrenic (poszerzone, nieaktywne na światło);
 • bardzo duże krwawienie;
 • uraz penetrujący (np. pocisk czy wbity obiekt).

Postępowanie w przypadku pęknięcia czaszki

Środki ostrożności w przypadku pęknięcia czaszki:

1. Kontroluj oddychanie, sprawdzaj regularnie stan poszkodowanego.
2. Obserwuj krwawienie, miejsce urazu zaopatrz jałowym opatrunkiem; jeżeli zajdzie potrzeba, zastosuj ucisk na
krawędzie rany, nie uciskaj bezpośrednio rany!
3. Staraj się unieruchomić głowę i kręgosłup szyjny.
4. Wezwij pomoc medyczną.

UWAGA

Nie wolno ruszać przedmiotu wbitego w czaszkę. Staraj się unieruchomić go opatrunkiem. Jeżeli podejrzewasz pęknięcie czaszki, nie wolno oczyszczać rany czaszki płukaniem, ponieważ płyn (np. woda) może spowodować wniknięcie bakterii w głąb mózgu i infekcję. Nie blokuj wycieku płynu z uszu, nosa. Blokada wycieku płynu z nosa, uszu może spowodować wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Nie unoś nóg poszkodowanego, gdyż to może spowodować wzrost ciśnienia śródczaszkowego.

 


Wstrząśnienie mózgu

Wstrząśnienie mózgu może być spowodowane np. uderzeniem i powoduje zakłócenie pracy mózgu. Najczęściej przebiega łagodnie, ludzie odzyskują pełną sprawność w krótkim czasie. Wstrząśnienie mózgu nie powoduje krwawienia pod pokrywami czaszki, ale obrzęk mózgu.
Objawy wstrząśnienia mózgu:

 • upośledzona mimika twarzy;
 • spowolnienie w odpowiadaniu na pytania;
 • zaburzenie pamięci (niepamięć wsteczna ostatnich godzin, dni);
 • niewyraźna mowa;
 • brak umiejętności przejścia po linii prostej;
 • reakcja krzykiem bez uchwytnej przyczyny;
 • skargi na zawroty głowy, nudności, ból głowy;
 • brak możliwości wymienienia miesięcy, dni tygodnia, cyfr w odwrotnej kolejności.

Postępowanie i opieka nad poszkodowanym z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu

1. Obserwuj oddychanie, sprawdzaj regularnie stan poszkodowanego.
2. Staraj się unieruchomić głowę i kręgosłup szyjny.
3. Kontroluj krwawienie, załóż opatrunek, zastosuj ucisk. Jeżeli podejrzewasz pęknięcie czaszki, stosuj ucisk wokół rany, a nie bezpośrednio na miejsce uszkodzenia.
4. Jeżeli występują wymioty, ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, udrażniaj drogi oddechowe, głowę i kręgosłup szyjny utrzymuj w linii ciała.
5. Wezwij pomoc medyczną.

Pęknięcie czaszki i wstrząśnienie mózgu - postępowanie

 • obserwuj oddychanie, sprawdzaj regularnie stan poszkodowanego
 • staraj się unieruchomić głowę i kręgosłup szyjny
 • kontroluj krwawienie, załóż opatrunek, zastosuj ucisk. Jeżeli podejrzewasz złamanie czaszki, stosuj ucisk wokół rany, a nie bezpośrednio na miejsce uszkodzenia
 • wezwij wykwalifikowaną pomoc medyczną

Rany głowy - postępowanie

 • nałóż jałowy opatrunek i zastosuj ucisk
 • lekko unieś głowę poszkodowanego, jeżeli nie podejrzewasz urazu kręgosłupa szyjnego
 • wezwij wykwalifikowaną pomoc medyczną

 

ZAPAMIĘTAJ

Zwróć się o pomoc medyczną, jeżeli w ciągu 48 godz. od urazu wystąpią niepokojące objawy, które mogą być spowodowane obrzękiem mózgu: - ból głowy (ostry i ciągły ból głowy trwający 1-2 dni);
- nudności, wymioty (nudności, które pojawiły się w krótkim czasie po urazie oraz wymioty, które wystąpiły więcej niż jeden raz);
- senność, dezorientacja;
- zaburzenia widzenia (podwójne widzenie, nieprawidłowe wodzenie wzrokiem, nierówne źrenice);
- mowa (niewyraźna lub słowotok);
- drgawki.