Miejsce urazu?


URAZY KLATKI PIERSIOWEJ

 • jeżeli istnieje odma prężna przykryć miejsce urazu plastikową torbą i okleić z 3 stron
 • jeżeli podejrzewasz złamanie żeber ułóż poszkodowanego w wygodnej pozycji
 • nie wolno wyjmować ciał obcych penetrujących klatkę piersiową, długie przedmioty stabilizujemy dużym opatrunkiem
 • dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999 

URAZY BRZUCHA

 • jeżeli mamy wytrzewienie, to należy je przykryć wilgotnym jałowym opatrunkiem
 • nie wolno wyjmować ciał obcych, penetrujących jamę brzuszną; długie przedmioty stabilizujemy dużym opatrunkiem
 • dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999

 URAZY MIEDNICY

 • stabilizuj miednicę
 • zapobiegaj rozwojowi wstrząsu
 • dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999

 

Urazy klatki piersiowej

Objawy Co robić? 
Złamanie żeber
 • ostry ból przy nabieraniu powietrza
 • spłycony oddech
 • osłanianie miejsca urazu w celu zmniejszenia bólu.                     
1. Ułóż poszkodowanego w wygodnej pozycji.
2. Poszukaj pomocy medycznej.
Ciało obce wbite do klatki piersiowej 1. Nie wyjmuj przedmiotu z rany.
2. Załóż unieruchamiający opatrunek.
3. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.                                            
Odma prężna
 • wypływająca spieniona krew
 • dźwięk zasysanego powietrza
1. Uszczelnij ranę (ułóż poszkodowanego na boku).
2. Przyklej z 3 stron plastikową folię.
3. Usuń opatrunek, jeżeli stan się pogarsza.
4. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.

 

Urazy brzucha

Objawy  Co robić? 
Urazy brzucha
 • krwiaki
 • napięcie, skurcz mięśni                                                                         
1. Ułóż poszkodowanego w wygodnej pozycji.
2. Zapobiegaj rozwojowi wstrząsu.
3. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.
Wytrzewienie
 • Organy wewnętrzne wydostają się przez jamę brzuszną
1. Ułóż poszkodowanego w wygodnej pozycji.
2. Nie wkładaj organów do jamy brzusznej.
3. Zapobiegaj rozwojowi wstrząsu.                                                                        
4. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.

 

Urazy miednicy

Objawy   Co robić?
Złamania miednicy
 • ból w okolicy krzyżowej podczas ruchu
 • brak możliwości stania lub wykonania ruchu                                          
 • objawy wstrząsu
1. Unieruchom poszkodowanego.
2. Zapobiegaj rozwojowi wstrząsu.
3. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.                                             

 

POJĘCIA KLUCZOWE

 • Cepowata klatka piersiowa - złamanie kilku żeber po tej samej stronie.
 • Odma prężna - rana klatki piersiowej pozwalająca na przepływ powietrza z każdym oddechem.
 • Otwarty uraz brzucha - penetrująca rana jamy brzusznej; wytrzewienie.
 • Uraz zamknięty klatki piersiowej - uszkodzenie klatki piersiowej tępym narzędziem bez uszkodzenia skóry.
 • Wytrzewienie - organy wewnętrzne wydostają się przez powłoki brzucha.
 • Zamknięty uraz brzucha - wynik uderzenia tępym narzędziem w jamę brzuszną.

Urazy miednicy

Urazy miednicy są najczęściej spowodowane wypadkami komunikacyjnymi i upadkami z wysokości. Złamania miednicy mogą stanowić bezpośrednie zagrożenia dla życia, ponieważ poszkodowany traci wówczas dużo krwi z powodu uszkodzenia tętnicy udowej.

Rozpoznawanie urazów miednicy

Urazy miednicy rozpoznajemy po:

 • występowaniu bólu w okolicy krzyżowej podczas ruchu,
 • braku możliwości stania lub wykonania ruchu,
 • objawach wstrząsu.

Pierwsza pomoc w przypadku urazu miednicy:

1. Unieruchom miednicę poszkodowanego.
2. Zapobiegaj rozwojowi wstrząsu.
3. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.

Urazy brzucha

Rozróżniamy otwarte i zamknięte urazy jamy brzusznej. Urazy zamknięte jamy brzusznej to skutek uderzenia tępym narzędziem, natomiast do urazów otwartych zaliczamy wytrzewienie oraz urazy penetrujące. Urazy otwarte jamy brzusznej są obarczone bardzo dużym ryzykiem infekcji. Ciało obce penetrujące jamę brzuszną zabezpieczamy tak samo jak ciało obce penetrujące klatkę piersiową - unieruchamiamy je i dzwonimy po pomoc medyczną.

Rozpoznawanie urazów zamkniętych jamy brzusznej

Jeżeli podejrzewamy uraz zamknięty jamy brzusznej należy ją zbadać poprzez delikatne uciskanie palcami (szukamy objawów bólu lub skurczu mięśni). Normalnie jama brzuszna jest miękka i nie pręży się pod wpływem ucisku.

Do objawów urazu zamkniętego zaliczamy:

 • otarcia skóry,
 • krwiaki,
 • ból,
 • wzrost napięcia mięśniowego.

Pierwsza pomoc

1. Ułóż poszkodowanego w wygodnej pozycji z nogami opuszczonymi poniżej poziomu brzucha.
2. Zapobiegaj rozwojowi wstrząsu.
3. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.

Rozpoznawanie wytrzewienia

Wytrzewienie jest skutkiem takiego urazu jamy brzusznej, w którym dochodzi do wydostania się organów wewnętrznych, np. jelit, na zewnątrz.
W przypadku wytrzewienia:
1. Ułóż poszkodowanego w wygodnej pozycji z nogami opuszczonymi poniżej poziomu brzucha.
2. Na wystające organy delikatnie nałóż jałową wilgotną gazę.
3. Zapobiegaj rozwojowi wstrząsu.
4. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.

UWAGA

Nie należy próbować ponownie wkładać wytrzewionych organów, ponieważ może to wywołać dodatkowe uszkodzenia i/lub infekcję.
Nie wolno stosować ciasnych opatrunków.
Nie wolno poszkodowanym podawać nic do picia i jedzenia.

 

Urazy klatki piersiowej

Urazy klatki piersiowej mogą być zamknięte i otwarte.O zamkniętym urazie klatki piersiowej mówimy wówczas, kiedy skóra poszkodowanego nie jest uszkodzona. Ten typ urazu spowodowany jest najczęściej tępym uderzeniem.O otwartym urazie klatki piersiowej mówimy, jeżeli skóra jest uszkodzona, a czasem ciało obce tkwi w klatce piersiowej np. wbity nóż, siekiera.
Ważne, aby ofiara z urazem klatki piersiowej siedziała, a jeżeli to niemożliwe, aby rana klatki piersiowej skierowana była w dół. Taka pozycja powoduje, że krew wydostaje się na zewnątrz i nie przedostaje się do nieuszkodzonej części klatki piersiowej.

Rozpoznawanie złamań żeber

Złamania żeber zaliczane są do zamkniętych urazów klatki piersiowej.Najczęstszym powodem złamań żeber jest tępy uraz.
"Cepowata klatka piersiowa" to rezultat urazu, który spowodował złamanie kilku żeber po jednej stronie. Pierwsza pomoc przy złamaniu jednego, jak również wielu żeber jest taka sama.Złamanie żebra możemy rozpoznać po:

 • ostrym bólu, nasilającym się podczas wdechu,
 • spłyconym oddechu,
 • zachowaniu poszkodowanego, który osłania miejsce urazu w celu zmniejszenia bólu.

Pierwsza pomoc

Udzielając pierwszej pomocy w przypadku złamania żeber:

1. Posadź poszkodowanego w wygodnej dla niego pozycji.
2. Wezwij pomoc medyczną, dzwoniąc pod nr 112 lub 999.

Rozpoznawanie ciała obcego wbitego w klatkę piersiową

Ciało obce wbite w klatkę piersiową powoduje uraz otwarty klatki piersiowej.Rozpoznajemy je po fragmencie wystającym ze ściany klatki piersiowej.

Pierwsza pomoc

Udzielając pierwszej pomocy w przypadku ciała obcego wbitego w klatkę piersiową:
1. Nie wyjmuj wbitego przedmiotu.
2. Unieruchom przedmiot za pomocą jałowej gazy, przytwierdzając go do ściany klatki piersiowej.
3. Niezwłocznie dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.

Rozpoznawanie "syczącej" rany klatki piersiowej - odmy prężnej

O ranie "syczącej" klatki piersiowej mówimy wtedy, gdy uraz powoduje przedostawanie się powietrza tam i z powrotem przez ścianę klatki piersiowej.
Ranę "syczącą" rozpoznajemy po:

 • spienionej krwi wydostającej się na zewnątrz rany,
 • dźwięku powietrza zasysanego przez ranę.
Pierwsza pomoc

Udzielając pierwszej pomocy w przypadku "syczącej" rany:
1. Zaklej ranę plastikowym workiem lub folią aluminiową z trzech stron, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza do jamy klatki piersiowej. Zabezpieczenie takie powoduje, że powietrze wydostaje się z klatki piersiowej, ale nie przedostaje się do klatki piersiowej z zewnątrz.
2. Jeżeli poszkodowany ma problemy z oddychaniem lub pogarsza się jego stan, usuń zabezpieczenie, aby wypuścić powietrze i zaklej ranę ponownie.
3. Połóż poszkodowanego na boku, na którym znajduje się uraz.
4. Niezwłocznie dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.