Miejsce urazu?


URAZY KLATKI PIERSIOWEJ

 • jeżeli istnieje odma prężna przykryć miejsce urazu plastikową torbą i okleić z 3 stron
 • jeżeli podejrzewasz złamanie żeber ułóż poszkodowanego w wygodnej pozycji
 • nie wolno wyjmować ciał obcych penetrujących klatkę piersiową, długie przedmioty stabilizujemy dużym opatrunkiem
 • dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999 

URAZY BRZUCHA

 • jeżeli mamy wytrzewienie, to należy je przykryć wilgotnym jałowym opatrunkiem
 • nie wolno wyjmować ciał obcych, penetrujących jamę brzuszną; długie przedmioty stabilizujemy dużym opatrunkiem
 • dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999

 URAZY MIEDNICY

 • stabilizuj miednicę
 • zapobiegaj rozwojowi wstrząsu
 • dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999

 

Urazy klatki piersiowej

Objawy Co robić? 
Złamanie żeber
 • ostry ból przy nabieraniu powietrza
 • spłycony oddech
 • osłanianie miejsca urazu w celu zmniejszenia bólu.                     
1. Ułóż poszkodowanego w wygodnej pozycji.
2. Poszukaj pomocy medycznej.
Ciało obce wbite do klatki piersiowej 1. Nie wyjmuj przedmiotu z rany.
2. Załóż unieruchamiający opatrunek.
3. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.                                            
Odma prężna
 • wypływająca spieniona krew
 • dźwięk zasysanego powietrza
1. Uszczelnij ranę (ułóż poszkodowanego na boku).
2. Przyklej z 3 stron plastikową folię.
3. Usuń opatrunek, jeżeli stan się pogarsza.
4. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.

 

Urazy brzucha

Objawy  Co robić? 
Urazy brzucha
 • krwiaki
 • napięcie, skurcz mięśni                                                                         
1. Ułóż poszkodowanego w wygodnej pozycji.
2. Zapobiegaj rozwojowi wstrząsu.
3. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.
Wytrzewienie
 • Organy wewnętrzne wydostają się przez jamę brzuszną
1. Ułóż poszkodowanego w wygodnej pozycji.
2. Nie wkładaj organów do jamy brzusznej.
3. Zapobiegaj rozwojowi wstrząsu.                                                                        
4. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.

 

Urazy miednicy

Objawy   Co robić?
Złamania miednicy
 • ból w okolicy krzyżowej podczas ruchu
 • brak możliwości stania lub wykonania ruchu                                          
 • objawy wstrząsu
1. Unieruchom poszkodowanego.
2. Zapobiegaj rozwojowi wstrząsu.
3. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.                                             

 

POJĘCIA KLUCZOWE

 • Cepowata klatka piersiowa - złamanie kilku żeber po tej samej stronie.
 • Odma prężna - rana klatki piersiowej pozwalająca na przepływ powietrza z każdym oddechem.
 • Otwarty uraz brzucha - penetrująca rana jamy brzusznej; wytrzewienie.
 • Uraz zamknięty klatki piersiowej - uszkodzenie klatki piersiowej tępym narzędziem bez uszkodzenia skóry.
 • Wytrzewienie - organy wewnętrzne wydostają się przez powłoki brzucha.
 • Zamknięty uraz brzucha - wynik uderzenia tępym narzędziem w jamę brzuszną.