Urazy brzucha

Rozróżniamy otwarte i zamknięte urazy jamy brzusznej. Urazy zamknięte jamy brzusznej to skutek uderzenia tępym narzędziem, natomiast do urazów otwartych zaliczamy wytrzewienie oraz urazy penetrujące. Urazy otwarte jamy brzusznej są obarczone bardzo dużym ryzykiem infekcji. Ciało obce penetrujące jamę brzuszną zabezpieczamy tak samo jak ciało obce penetrujące klatkę piersiową - unieruchamiamy je i dzwonimy po pomoc medyczną.

Rozpoznawanie urazów zamkniętych jamy brzusznej

Jeżeli podejrzewamy uraz zamknięty jamy brzusznej należy ją zbadać poprzez delikatne uciskanie palcami (szukamy objawów bólu lub skurczu mięśni). Normalnie jama brzuszna jest miękka i nie pręży się pod wpływem ucisku.

Do objawów urazu zamkniętego zaliczamy:

  • otarcia skóry,
  • krwiaki,
  • ból,
  • wzrost napięcia mięśniowego.

Pierwsza pomoc

1. Ułóż poszkodowanego w wygodnej pozycji z nogami opuszczonymi poniżej poziomu brzucha.
2. Zapobiegaj rozwojowi wstrząsu.
3. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.

Rozpoznawanie wytrzewienia

Wytrzewienie jest skutkiem takiego urazu jamy brzusznej, w którym dochodzi do wydostania się organów wewnętrznych, np. jelit, na zewnątrz.
W przypadku wytrzewienia:
1. Ułóż poszkodowanego w wygodnej pozycji z nogami opuszczonymi poniżej poziomu brzucha.
2. Na wystające organy delikatnie nałóż jałową wilgotną gazę.
3. Zapobiegaj rozwojowi wstrząsu.
4. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.

UWAGA

Nie należy próbować ponownie wkładać wytrzewionych organów, ponieważ może to wywołać dodatkowe uszkodzenia i/lub infekcję.
Nie wolno stosować ciasnych opatrunków.
Nie wolno poszkodowanym podawać nic do picia i jedzenia.