Urazy miednicy

Urazy miednicy są najczęściej spowodowane wypadkami komunikacyjnymi i upadkami z wysokości. Złamania miednicy mogą stanowić bezpośrednie zagrożenia dla życia, ponieważ poszkodowany traci wówczas dużo krwi z powodu uszkodzenia tętnicy udowej.

Rozpoznawanie urazów miednicy

Urazy miednicy rozpoznajemy po:

  • występowaniu bólu w okolicy krzyżowej podczas ruchu,
  • braku możliwości stania lub wykonania ruchu,
  • objawach wstrząsu.

Pierwsza pomoc w przypadku urazu miednicy:

1. Unieruchom miednicę poszkodowanego.
2. Zapobiegaj rozwojowi wstrząsu.
3. Dzwoń po pomoc medyczną pod nr 112 lub 999.