Sprawdź swoją wiedzę!

Sytuacja:

Robotnik w wieku ok. 50 lat upadł w trakcie przerwy śniadaniowej. Razem z kolegami jesteś świadkiem tego zdarzenia. Podchodzisz do poszkodowanego i stwierdzasz, że nie oddycha. Cały zakład przeszedł szkolenie  zakresu pierwszej pomocy i na terenie zakładu są rozmieszczone defibrylatory typu AED. Ta osoba potrzebuje pomocy!

Co robisz? (zaznacz właściwe odpowiedzi)

Pytania dodatkowe:

Uciskanie klatki piersiowej rozpoczynasz po sprawdzeniu tętna.

U poszkodowanych i dzieci powyżej pierwszego roku życia prowadzisz uciskanie klatki piersiowej i oddech zastępczy w stosunku 30:2.

Zaburzenia mowy, trudności z chodzeniem, zaburzenia widzenia mogą być objawami udaru.

Czy stosujesz ucisk w miejscu krwawienia?

Wolne ciało obce staraj się wyciągnąć z oka wilgotnym kompresem.

Jeżeli zobaczysz pętlę jelita na skórze brzucha, starasz się włożyć ją do środka.

Zawsze jeżeli podejrzewasz złamanie kości, wzywasz pogotowie ratunkowe.

Osoba z objawami udaru cieplnego nie powinna szybko zmienić otoczenia na chłodne.

Wysiłek fizyczny w wysokiej temperaturze zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia przegrzania.