Sprawdź swoją wiedzę!

Sytuacja:

Jadąc zobaczyłeś wypadek samochodowy. Poszkodowany jest ok. 50 letni mężczyzna. Widzisz dużo krwi, poszkodowany zgłasza ból brzucha. Zobaczyłeś ranę szarpaną brzucha z pętlą jelita.

Co robisz? (zaznacz właściwe odpowiedzi)

Pytania dodatkowe:

Kiedy poszkodowany jest dorosły, po stwierdzeniu, że nie reaguje, dzwonisz pod numer 112 lub 999.

U poszkodowanych i dzieci powyżej pierwszego roku życia prowadzisz uciskanie klatki piersiowej i oddech zastępczy w stosunku 30:2.

Czy obie elektrody defibrylatora AED naklejamy po lewej stronie klatki piersiowej?

Piekący ból w klatce piersiowej promieniujący do lewej ręki, lewego barku i żuchwy może być objawem zawału mięśnia sercowego.

Czy w przypadku oparzenia pierwszego stopnia wzywamy niezwłocznie pomoc medyczną?

Chustę trójkątną możesz zastosować do unieruchomienia anatomicznego lub do podwieszenia kończyny po unieruchomieniu szyną.

Jeżeli podejrzewasz przedawkowanie alkoholu, pierwszą czynnością jest telefon po pomoc medyczną.

Skurcze mięśni występujące po przebywaniu w wysokiej temperaturze mogą być objawem przegrzania.

Jeżeli podejrzewasz wychłodzenie, a ofiara jest przytomna i może połykać, podajesz ciepłe napoje do picia.