Sprawdź swoją wiedzę!

Sytuacja:

Kolega  w pracy lat ok. 60 siedząc za biurkiem nagle chwycił się ręką za klatkę piersiową. Pytany co się dzieje, odpowiada, że ma ból piekący w klatce piersiowej, promieniujący do lewej ręki i żuchwy. Nie leczy się na nic. Siedzi spocony, blady, jest mu duszno.

Co robisz? (zaznacz właściwe odpowiedzi)

Pytania dodatkowe:

Jeżeli stwierdzasz, że poszkodowany nie oddycha, polecasz zadzwonić po pomoc medyczną i niezwłocznie przynieść defibrylator AED.

Chorego z podejrzeniem udaru należy ułożyć w wygodnej pozycji, jeżeli jest przytomny.

Czy amputowaną część umieszczasz w pojemniku nieprzepuszczającym wody?

Jeżeli oddech poszkodowanego zaczyna być przyspieszony, pojawia się ucisk w klatce piersiowej , a skóra jest chłodna i pokrywa się lepkim potem, układamy poszkodowanego na plecach i unosimy nogi.

Anafilaksja jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia.

Czy oparzenie pełnościenne (trzeciego stopnia) schładzamy wodą?

Krwawienie z tylnej części nosa jest niebezpieczne.

Jeżeli podejrzewasz przedawkowanie alkoholu, pierwszą czynnością jest telefon po pomoc medyczną.

Jeżeli podejrzewasz wychłodzenie poszkodowanego, zawozisz go niezwłocznie do lekarza.