Sprawdź swoją wiedzę!

Sytuacja:

Robotnik w wieku ok. 50 lat upadł w trakcie przerwy śniadaniowej. Razem z kolegami jesteś świadkiem tego zdarzenia. Podchodzisz do poszkodowanego i stwierdzasz, że nie oddycha. Cały zakład przeszedł szkolenie  zakresu pierwszej pomocy i na terenie zakładu są rozmieszczone defibrylatory typu AED. Ta osoba potrzebuje pomocy!

Co robisz? (zaznacz właściwe odpowiedzi)

Pytania dodatkowe:

Gdy jesteś na miejscu wypadku w pierwszej kolejności określ obrażenia bezpośrednio zagrażające życiu.

Jeżeli poszkodowany nie reaguje rozpoczynasz niezwłocznie uciski klatki piersiowej.

Uciskanie klatki piersiowej rozpoczynasz po sprawdzeniu tętna.

Czy pierwszym ogniwem łańcucha przeżycia jest użycie defibrylatora AED?

Czy defibrylator AED potrafi analizować rytm pracy serca?

Czy stosujesz ucisk w miejscu krwawienia?

Zawsze usuń ciało obce wbite w klatkę piersiową.

Spoczynek, zimny okład, ucisk i uniesienie stosujemy przy nadwyrężeniu mięśni.

Opaskę elastyczną należy zakładać tak, aby była rozciągnięta na ok. 1/3 długości i aby móc obserwować palce poszkodowanego.