Sprawdź swoją wiedzę!

Sytuacja:

Studenta lat 22 brała kąpiel, po wyjściu z łazienki zasłabła, ma nudności, ból w klatce piersiowej, jest osłabiona i zdezorientowana.

Co robisz? (zaznacz właściwe odpowiedzi)

Pytania dodatkowe:

Gruźlica jest przenoszona drogą kropelkową.

Po udzieleniu pierwszej pomocy zużyte środki pakujesz do jednej torby i przeznaczasz do zniszczenia.

Połączenie z numerami alarmowymi jest zawsze bezpłatne.

Czy krwotok to jest duża utrata krwi w krótkim czasie?

Jeżeli podejrzewasz reakcję anafilaktyczną niezwłocznie dzwonisz pod numer 999 lub 112.

Czy w przypadku oparzenia chemicznego spłukujemy ciało dużą ilością wody?

Bardzo rzadko spotykanym zatruciem jest przedawkowanie leków w połączeniu z alkoholem.

Wyczerpanie spowodowane przegrzaniem świadczy o ubytku wody i soli mineralnych w organizmie.

Skurcze mięśni występujące po przebywaniu w wysokiej temperaturze mogą być objawem przegrzania.