Sprawdź swoją wiedzę!

Sytuacja:

Uczeń w czasie lekcji wychowania fizycznego przewrócił się uderzając ręką o drabinki znajdujące się na Sali gimnastycznej. Trzyma się za rękę, zgłasza ból. W miejscu urazu skóra pozostaje nienaruszona, występuje tkliwość, stopniowo pojawia się obrzęk. Uczeń nie może poruszać uszkodzoną kończyną.

Co robisz? (zaznacz właściwe odpowiedzi)

Pytania dodatkowe:

Jeżeli poszkodowany nie oddycha, udrożniasz drogi oddechowe.

Słyszalne bulgotanie jest wywołane śluzem w drogach oddechowych.

Kiedy poszkodowany jest dorosły, po stwierdzeniu, że nie reaguje, dzwonisz pod numer 112 lub 999.

Jeżeli podejrzewasz zawał mięśnia sercowego podajesz nitroglicerynę, mimo że chory nie ma zaleconego tego leku.

Jeżeli chory ma atak astmy, podaj dodatkową dawkę przyjmowanych leków wziewnych.

Czy w miejscu urazu stosujesz ucisk w celu zatrzymania krwawienia?

Czy gorączka jest normalnym objawem po zranieniu?

Zawsze jeżeli podejrzewasz złamanie kości, wzywasz pogotowie ratunkowe.

Bardzo rzadko spotykanym zatruciem jest przedawkowanie leków w połączeniu z alkoholem.