Sprawdź swoją wiedzę!

Sytuacja:

Pracownik dzwoni z informacją, że ktoś spadł z drabiny w trakcie wymiany żarówki. Jesteś oddelegowany w firmie do udzielenia pierwszej pomocy. Wokół poszkodowanego gromadzą się pracownicy firmy. Znajdujesz poszkodowanego leżącego na podłodze. Od jego przyjaciela dowiadujesz się, że poszkodowany na coś się leczył.

Co robisz? (zaznacz właściwe odpowiedzi)

Pytania dodatkowe:

Ocenę stanu poszkodowanego rozpoczynasz od głowy i kontynuujesz przesuwając się w dół.

Czy prowadzisz resuscytację krążeniowo ? oddechową jeżeli wiesz, że defibrylator AED będzie dostępny za 3-4 minuty?

Czy stosujesz ucisk w miejscu krwawienia?

Czy podczas wstrząsu podniesienie nóg może zaszkodzić poszkodowanemu?

Pozycja siedząca ułatwia oddychanie.

Zamknięte urazy brzucha wymagają szybkiej interwencji.

Podejrzewając uraz brzucha, nie dajesz poszkodowanym jeść i pić.

Opatrzyłeś ?syczącą? ranę klatki piersiowej, a stan poszkodowanego się pogarsza ? zdejmujesz opatrunek.

Pomoc osobie wychłodzonej polega między innymi na zmianie odzieży na ciepłą i suchą.