Sprawdź swoją wiedzę!

Sytuacja:

Kolega  w pracy lat ok. 60 siedząc za biurkiem nagle chwycił się ręką za klatkę piersiową. Pytany co się dzieje, odpowiada, że ma ból piekący w klatce piersiowej, promieniujący do lewej ręki i żuchwy. Nie leczy się na nic. Siedzi spocony, blady, jest mu duszno.

Co robisz? (zaznacz właściwe odpowiedzi)

Pytania dodatkowe:

Wzywasz pogotowie ratunkowe zanim sprawdzisz, ile osób jest poszkodowanych i jak ciężkie mają obrażenia.

Dzwonisz w zależności od sytuacji pod różne numery alarmowe.

Starasz się dowiedzieć od poszkodowanego lub jego rodziny, znajomych, obserwatorów co się stało.

Czy pierwszym ogniwem łańcucha przeżycia jest użycie defibrylatora AED?

Jeżeli podejrzewasz reakcję anafilaktyczną niezwłocznie dzwonisz pod numer 999 lub 112.

Czy w przypadku oparzenia chemicznego spłukujemy ciało dużą ilością wody?

Zamknięte urazy brzucha wymagają szybkiej interwencji.

Zawsze usuń ciało obce wbite w klatkę piersiową.

Wysiłek fizyczny w wysokiej temperaturze zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia przegrzania.