Sprawdź swoją wiedzę!

Sytuacja:

Jadąc zobaczyłeś wypadek samochodowy. Poszkodowany jest ok. 50 letni mężczyzna. Widzisz dużo krwi, poszkodowany zgłasza ból brzucha. Zobaczyłeś ranę szarpaną brzucha z pętlą jelita.

Co robisz? (zaznacz właściwe odpowiedzi)

Pytania dodatkowe:

Zakładasz rękawice medyczne zanim zaczniesz udzielać pierwszej pomocy.

Drogi oddechowe u dorosłego udrożniasz odchylając głowę do tyłu i przyciągając żuchwę do szczęki.

Niemowlętom uciskasz klatkę piersiową dwoma palcami.

Przy zadławieniu u dorosłych czekaj, aż stracą przytomność.

Pobudzenie, obniżona świadomość są objawami wstrząsu.

Drętwienie kończyn, zburzenia czucia, ból w okolicy pleców mogą być objawami urazu kręgosłupa.

Pierwsza pomoc w złamaniu nosa polega na ustawieniu nosa w prostej pozycji.

Nie wolno wciskać do środka wystających w miejscu urazu odłamków kostnych.

Ból, nadwrażliwość, , sztywność mięśni, osłabienie funkcji mogą być objawami nadwyrężenia.